21 mln złotych – na taką kwotę obliczono wartość projektów potrzebnych do przeprowadzenia realizacji na terenie gminy Wolin. Inwestycje mają zostać zrealizowane do 2023 roku w związku z przyjętym przez Radę Miejską Lokalnym Programem Rewitalizacji. Dzięki temu ma podnieść się jakość życia mieszkańców poprzez uwzględnienie ich potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W ramach Programu zidentyfikowano sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych składających się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych: Przedsięwzięcie 1. Wolin+, Przedsięwzięcie 2. Wisełka na Nowo, Przedsięwzięcie 3. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego i plaży miejskiej w Wolinie, Przedsięwzięcie 4. Przebudowa budynku byłej przychodni zdrowia z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną, Przedsięwzięcie 5. Uniwersytet trzeciego wieku szansą aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz Przedsięwzięcie 6. Wolin Miasto Historii.

Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2017-2023 w ramach LPR wynosi blisko 21 mln zł. Urzędnicy planują pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne.