Gmina Świerzno informuje o naborze, prowadzonym do trzeciej już Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Świerznie prowadzonej w formie opiekuńczej. Głównym celem jest zapewnienie dziecku: opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęcia artystyczne i sportowe. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

Rodzicom proponujemy: pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, udział w warsztatach. W placówce w Świerznie pracować będzie kadra pedagogiczna:
Pedagog Rodzinny- Elżbieta Ujazda
Wychowawca – Joanna Skubis

TPD zaprasza do współpracy od poniedziałku do piątku w godzinach 13 – 17.
Adres : ul. Szkolna 4 (budynek po punkcie przedszkolnym)