Rada Gminy Świerzno podjęła jednomyślną decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu. Jak mówił tuż po uchwaleniu Wójt, przed samorządem trudny czas związany z nadchodzącymi podwyżkami, ale nie spowolni to dotychczasowego tempa realizacji inwestycji.

Inwestycje to niemalże 30% przyszłorocznego budżetu. Gmina przebuduje drogę gminną w Stuchowie, drogę w Jatkach w kierunku do leśniczówki, ulice Ogrodową w Świerznie (etap II), drogę w kierunku cmentarza, Szkolną w Świerznie (z dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz co najważniejsze przebuduje tzw. obwodnicę Świerzna, tj. drogę gminną w miejscowości Będzieszewo. Tu wkład własny wyniesie jedynie 400 tys. złotych, a aż 7,6 mln złotych będzie pochodzić z „Polskiego Ładu. Inwestycja najprawdopodobniej rozpocznie się w przyszłym roku.

Oprócz tego w przyszłym roku modernizację czeka też Szkoła Podstawowa w Świerznie, rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne, zmodernizowana zostanie świetlica w Gostyniu, a biblioteka w Świerznie zostanie zaadaptowana na świetlicę wiejską. Gmina wspólnie z Powiatem wyremontuje chodnik w Jatkach, a dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rozbuduje remizę OSP w Stuchowie oraz przebuduje drogę w Gostyniu – prowadzącą do drogi powiatowej Gostyń – Wrzosowo.