Stało się! Budynek Szkoły Podstawowej w Wapnicy zyska nowoczesną salę gimnastyczną. Burmistrz Mateusz Bobek poinformował o podpisaniu umowy na budowę sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem została zaprojektowana od strony południowej istniejącej szkoły i będzie z nią połączona tzw. łącznikiem. Wykonawcą, wyłonionym w ramach przetargu została spółka Baueffect SP. z o.o. SP. K z siedzibą w Szczecinie, która wyceniła realizację zadania na cenę brutto 3,5 mln złotych.

Koniec prac przewidziano na maj 2023 roku.