Gmina Kamień Pomorski ogłosiła przetarg na budowę oczyszczalni ścieków we Wrzosowie. Nowa oczyszczalnia ścieków, pozwoli zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, szczególnie w okresie sezonu letniego. Środki na ten cel pochodzą z rządowego programu Polski Ład. 

– Nowa oczyszczalnia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części Gminy, tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców i inwestorów. Wpłynie ona pozytywnie na ochronę środowiska. Jest to pierwszy etap realizacji budowy sieci sanitarnych na terenie Wrzosowa, Kolonii Wrzosowa i Radawki – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków, rozbiórkę dwóch istniejących, pawilonów socjalnotechnicznych, budowę biologicznego reaktora nr 1, budynku socjalnego, zbiornika zagęszczenia osadu, stacji dmuchaw, sita, komory rozdziału ścieków surowych, komory pomiarowej, wylotu ścieków do odbiornika, pompowni ścieków surowych wraz z przynależnymi sieciami technologicznymi i wewnętrzną drogą dojazdową. Inwestycja obejmuje instalację reaktora nr 2 wraz z pozostałymi sieciami technologicznymi i ciągami komunikacyjnymi.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w 12 miesięcy.