Burmistrz Gminy Kamień Pomorski informuję, iż od 1 października 2018 roku rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Garncarskiej w Kamieniu Pomorskim. Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Ruch pieszy na modernizowanych odcinkach zostanie utrzymany.

Urzędnicy proszą o nieparkowanie z uwagi na brak możliwości wjazdu i wyjazdu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 10 listopada 2018 roku. Osobą do kontaktu ze strony Gminy Kamień Pomorski jest Pani Małgorzata Sikorska tel. 91 38 23 969 oraz Justyna Panocha 91 38 23 952