Gmina Golczewo zaprezentowała nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku. Burmistrz prosi wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z podanymi terminami w celu uniknięcia braku odbioru.