Świetlica wiejska w Kłodzinie już wkrótce zyska nowe oblicze. Umowa na dofinansowanie remontu i modernizacji budynku po byłej hydroforni została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie .

Przy podpisaniu umowy obecni byli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński. Zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino” zostało dofinansowane w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na lata 2014 – 2020. Wartość unijnego dofinansowanie to 200 tys. zł, co stanowi 85 % całkowitych kosztów zadania.

Remont wiejskiej świetlicy pozwoli na dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby mieszkańców sołectwa.

UM w Golczewie