W Gminie Golczewo zakończono sołeckie wybory, podczas których powołano nowych sołtysów i rady sołeckie. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys na co dzień zajmuje się sprawami swojej lokalnej społeczności. Stara się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości i gminy.

Rolę sołtysa określa ustawa o samorządzie gminnym, statut gminy oraz statut sołectwa. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej jakim jest sołectwo, organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Rola sołtysa sprowadza się do tego, że powinien on być inicjatorem, koordynatorem działań podejmowanych na rzecz mieszkańców sołectwa. Niżej wymieniamy wszystkich sołtysów wybranych przez Państwa podczas ostatnich wyborów.

Wykaz Sołtysów Gminy Golczewo:
Sołectwo Baczysław, – Maria Kozieło,
Sołectwo Drzewica – Renata Dobrowolska,
Sołectwo Gadom – Elżbieta Stawińska,
Sołectwo Kozielice – Sylwia Frydrych,
Sołectwo Kłęby – Iwona Kwiatkowska,
Sołectwo Kretlewo – Jerzy Włodarczyk,
Sołectwo Mechowo – Wanda Balbus,
Sołectwo Niemica – Emilia Kwiatkowska,
Sołectwo Samlino – Danuta Bęgowska – Major,
Sołectwo Sosnowice – Marlena Kasperek,
Sołectwo Unibórz – Elżbieta Patek,
Sołectwo Upadły – Adrianna Nowak,
Sołectwo Wołowiec – Anna Kapusta,
Sołectwo Wysoka Kamieńska – Grażyna Rzymkiewicz,
Przewodniczący Zarządu Osiedla Golczewo – Waldemar Pakuła.

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych działań na rzecz rozwoju gminy Golczewo i naszej lokalnej społeczności.

źródło:
UM w Golczewie