Podczas specjalnej uroczystości z Sejmie RP, poznaliśmy najlepsze gminy w Polsce. W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju, Gmina Dziwnów – o czym informujemy z dużą satysfakcją – kolejny już raz znalazła się w ścisłej czołówce.

Należy przy tym dodać, że jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka.

Obejmują one trzy główne obszary: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki tego zestawienia odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Źróďło:
UM w Dziwnowie