W dniu dzisiejszym miała miejsce IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie (kadencji 2018-2023). Swojego rodzaju tradycją, podtrzymywaną od lat, był fakt organizacji jej (jako ostatniej sesji w roku) w dwóch częściach – tzw. roboczej i uroczystej. Tym jednak razem, ze względu na wymogi administracyjne, IV Sesja odbyła się w całości w godzinach przedpołudniowych.

Zaplanowane na godzinę 12.00 uroczyste spotkanie (w latach wcześniejszych jako druga część sesji), odbywało się już w niezależnej, świąteczno-noworocznej formule, stanowiąc podsumowanie rocznej działalności Gminy Dziwnów.

Nim jednak napiszemy o tym spotkaniu, kilka zdań na temat porannej sesji, w czasie której zapadło kilka ważnych decyzji. Najważniejszą z nich było jednogłośne przyjęcie przez Radę Miejską budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. Jak mówił po głosowaniu Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak: „Prace nad gminnym budżetem to rokrocznie spore wyzwanie, ale – co podkreślam z dużą satysfakcją – jestem optymistą w zakresie jego wykonania. Dziękuję za Państwa zaufanie i mam nadzieję, że razem zrealizujemy wszystkie jego założenia. Są one ambitne, ale skrojone na nasze możliwości.”

Głosowanie nad uchwałą dotyczącą budżetu, choć ważne, nie było dzisiaj jedynym. Przegłosowano m.in. drobną korektę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dziwnów, uchwalono także rozpoczęcie procedury związanej z finansowaniem szczepionek przeciwko wirusowi HPV, dożywiania oraz utworzenia (w nieodległej perspektywie czasowej) gminnej komunikacji (składającej się z kilku linii łączących poszczególne miejscowości gminy). O swoich aktywnościach w czasie pomiędzy sesjami mówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Trzebińska-Brzezińska i Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak.

Punktualnie o godzinie 12.00, rozpoczęło się (w odświętnie zaaranżowanej sali dziwnowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury), Uroczyste Spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Jednym z punktów programu spotkania, było wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W poprzedzającym dekorację wystąpieniu, Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, mówił do zgromadzonych na sali gości oraz dostojnych jubilatów, o wartości i przykładzie dla obecnych pokoleń, jakie stanowi wieloletnie pożycie małżeńskie. Podkreślał rolę życiowego doświadczenia i umiejętności wytrwania razem w sytuacjach, które wymagają wspólnego wysiłku oraz zrozumienia.

Tuż potem specjalne podziękowania otrzymały osoby, które w kończącym się roku wsparły szereg gminnych inicjatyw lub których praca w sposób szczególny przełożyła się na bieżącą działalność gminy. Wśród nich byli lokalni i krajowi przedsiębiorcy, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych, urzędnicy, gminni aktywiści.

Kolejnym punktem w programie było wręczenie statuetki za zasługi dla gminy. W tym roku kapituła postanowiła uhonorować „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” zespół „Szkwał”, działający pod kierunkiem p. Renaty Klimeckiej.

Wręczenie statuetki i wspólna fotografia, stanowiły ostatni punkt dzisiejszego spotkania. Na jego zakończenie Burmistrz Dziwnowa razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej, złożyli wszystkim przybyłym świąteczno-noworoczne życzenia. Oprawę muzyczną spotkania zapełniły wokalistki kierowanego przez Renatę Klimecką zespołu „Szkwał” oraz artyści Teatru „Las Fayette”.

źródło:
MOSiK Dziwnów