7 listopada 2022 już po raz czternasty poznaliśmy najlepsze gminy w Polsce. Wyniki zostały ogłoszone w Sejmie podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmina Dziwnów zajęła 5 miejsce w kategorii Gmin miejsko-wiejskich, co daje nam awans o jedną pozycję w porównaniu do roku poprzedniego.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 15 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ranking uwzględnia wszystkie miasta oraz gminy w Polsce i powstaje w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy: Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita; Wydatki na transport i łączność per capita; Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie; Odsetek wydatków na transport i łączność; Odsetek dochodów własnych w budżecie; Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców; Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców; Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; Odsetek radnych z wyższym wykształceniem; Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej; Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej; Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

źródło:
UM w Dziwnowie