2000 złotych kary grzywny orzekł Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim wobec Marianny B. Główna Księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój”, która fałszowała dokumenty. Sąd nie miał żadnych wątpliwości i uznał oskarżoną za winną popełnianych czynów informuje Dziennik Powiatu Kamieńskiego, na łamach którego sprawa była szeroko relacjonowana od kilku miesięcy.

Śledczy ustalili, że w Spółdzielni utworzono fikcyjne stanowisko od którego odprowadzane były składki na rzecz ZUS. Fikcja miała trwać od lutego 2016 roku do października 2017 roku. Po przeanalizowaniu sprawy, zebraniu dowodów oraz przesłuchaniu świadków, Sąd nie miał żadnych wątpliwości, iż w związku z procederem poświadczono nieprawdę w dokumentacji.

Za ten czyn groziła kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Sąd zdecydował o wymierzeniu 100 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda. Oskarżona nie odwołała się wyroku, który zapadł pod koniec sierpnia. W związku z wyrokiem, Marianna B. nie będzie mogła pełnić już funkcji członkini Zarządu Spółdzielni.