Eratyk odkryty w okolicach Grabowa będzie nosił nazwę. Decyzja osób biorących udział w konkursie na nazwę zdecydowano, iż będzie to Jarosikowy Głaz.

– Oczywiście pan Robert Jarosik wyraził zgodę na nazwanie głazu jego nazwiskiem z czego bardzo się cieszymy. Dzisiaj też na głaz przyjechała pani profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Maria Górska-Zabielska z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, która wyda specjalny certyfikat na podstawie badań głazumówi dyrektor MHZK Grzegorz Kurka.

Dokument jest niezbędny do przyszłej Uchwały Rady Miasta i uhonorowania eratyku Pomnikiem Przyrody Nieożywionej.