„Niedaleko głazu królewskiego, z gromką detonacją rozbiła się rakieta. Zostawiając sporej wielkości krater” – słyszymy w kolejnym filmie autora kanału „Znad Kamienia”, na którym prezentowane są treści o tematyce historyczno – turystycznej.