Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniu 2019-09-17 od godz. 07:30 do 2019-09-17, do godz. 14:30 zablokowane będą obydwie jezdnie. Na czas robót zajęcie pasa ruchu lub pasa awaryjnego w zależności od potrzeb.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad