Zarząd spółki G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wcześniej działającej pod nazwą G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. informuje, iż 2 stycznia nastąpił podział Spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. na dwa podmioty.

Nowe powstałe firmy to . G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (Spółka Dzielona) oraz G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca). Zmianie nie uległy pozostałe dane rejestrowe to jest: nr NIP 669 050 27 73, nr REGON 330017284, nr KRS 0000490202, adres siedziby: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Zmianie nie uległo konto bankowe Spółki Dzielonej.