Pękająca Brama Maślana, odpadające fragmenty cegieł czy wyłupane elementy murów to niestety w ostatnich latach częsty widok podczas spacerów wzdłuż murów obronnych okalających centrum Kamienia Pomorskiego. Niebawem ma się to zmienić, gdyż Gmina to jeden z beneficjentów rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Nareszcie po wielu latach starań, ten historyczny jakże ważny dla naszego miasta zabytek będzie doczeka się renowacji – nie kryje radości dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Gmina to jeden z beneficjentów rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 100% zewnętrzne dofinansowanie pozwoli m.in. na remont cennego dla miasta i regionu zabytku ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa turystów i mieszkańców.

Jestem bardzo szczęśliwy, że Gmina Kamień Pomorski uzyskała dofinansowanie na konserwację i remont murów obronnych. Nareszcie po wielu latach starań, ten historyczny jakże ważny dla naszego miasta zabytek będzie mógł odzyskać właściwy sobie blaskmówi dyrektor MHZK, który od wielu lat zwracał się do magistratu z prośbą o interwencjęDzięki działaniom Burmistrza nareszcie udało się uzyskać i to 100% dofinansowanie które pozwoli na zabezpieczenie i konserwację obecnych murów.

Mury obronne jako takie w Kamieniu Pomorskim zaczęto budować w drugiej połowie XIV. Przebiegały one od północy. Ich budowę rozpoczęto po napaści Branderburczyków, kiedy to praktycznie całe miasto spłonęło. W murach umieszczono osiem baszt obronnych, z których do dziś zachowała się jedynie Brama Wolińska i pozostałość Bramy Maślanej. Od strony lądu miasto zabezpieczał mur z 5 wieżami i dwoma fosami. Osobne umocnienia otaczały zespół katedralny. Dzisiejsze mury zachowane są tylko w 30%, ale straciły prawie całkowicie materiał zabytkowy.

Kamień Pomorski to szczególne miejsce na historycznej mapie Polski i Województwa Zachodniopomorskiego. Od kilku lat staraliśmy się uzyskać dofinansowania na działania związane z ochroną zabytków, w tym m.in murów obronnych, które otaczają centrum miasta. Informacja od Pana Wojewody, iż nasz wniosek o wsparcie został pozytywnie rozpatrzony ucieszyła mnie z trzech powodów. Po pierwsze stan techniczny murów z roku na rok się pogarszał, a na niektórych odcinkach wręcz zagrażały zdrowiu i życiu spacerowiczów. Po drugie, jest to 100% dofinansowanie czyli bardzo duże wsparcie dla naszych finansów za które Panu Wojewodzie bardzo dziękuję. Po trzecie, niektórzy z radnych głosując „przeciw” podczas przyjmowania budżetu zarzucali nam, że nasze starania o środki przynoszą jedynie „wirtualne efekty”. Mam nadzieje, że kolejne 100% zewnętrze dofinansowanie, tym razem w wysokości prawie 2 mln złotych to wystarczający dowód, że jest inaczejpowiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło dodając, iż niebawem przedstawi plan inwestycyjny na 2021 oraz 2022 rok.