Firma POLTOM Tomasz Kłosowski z Buszęcina (gm. Kamień Pomorski) wybuduje Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ma on powstać m.in. na działce dzierżawionej do końca 2017 roku przez firmę FHU Grabowiecki za 4 grosze za metr kwadratowy. 

Tak we wrześniu 2017 roku wyglądał teren dzierżawiony przez firmę FHU Grabowiecki w Międzywodziu

Przedsiębiorca z Buszęcina ma za 374 tysiące złotych ogrodzić teren, uszczelnić podłoże, utwardzić go kostką betonową oraz betonem pod plac składowo-manewrowy. Oprócz tego zgodnie z założeniami w Międzywodziu mają powstać wiaty, miejsca na wagę oraz kontenery socjalne. Do wszystkiego zostanie przyłączona instalacja wody zewnętrznej, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Teren będzie oświetlony oraz objęty monitoringiem. PSZOK ma powstać do 29 czerwca 2018 roku.