W Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie odbył się finał projektu „Archiwalny Wolin”, w ramach którego grupa mieszkańców wzięła udział w warsztatach fotograficznych i archiwalnych, czego efektem jest niezwykła publikacja. W wydanym albumie, poza tekstami Krzysztofa Szyszki, Piotra Oleksego oraz Katarzyny Strzelczyk, znalazły się również zdjęcia z muzealnego archiwum, fotografie wykonane przez mieszkańców podczas warsztatów, ale również zdjęcia z Wiejkowa, Unina, Mokrzycy Małej i Ładzina autorstwa Pawła Kuli, prowadzącego warsztaty.

W projekcie udział wzięli: Anna Bednarczyk, Karolina Charów, Karolina Czech, Piotr Czech, Magdalena Kierzynkowska, Michał Kierzynkowski i Katarzyna Strzelczyk, Anna Walczak, Piotr Walczak i Martyna Zielińska.

Dzięki współpracy z sołtysami: Arielem Mularczykiem, Robertem Lemzą, Robertem Twarogielem oraz Izabelą Opasińską w publikacji znalazły się również fotografie mieszkańców Wiejkowa, Unina, Mokrzycy Małej i Ładzina.

Premierze publikacji towarzyszyło otwarcie wystawy, prezentującej skromny ułamek prac uczestników projektu. Część fotografii została zaprezentowana również w formie pocztówek, dając tym samym możliwość, do zabrania „wystawy” do domu. Wieczór uświetnił również koncert zespołu Osada Pieśni Grodno, która obchodziła tego dnia 5 lat działalności. Na scenie pojawił się również zespół Dair i Stary Szmugler.

Publikacja „Archiwalny Wolin” jest dostępna nieodpłatnie w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” Działanie współfinansowane przez Gmina Wolin. Partnerzy zadania: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.