Po rocznej, spowodowanej pandemią przerwie, ponownie zapraszamy na Festyn Rybaka w Dziwnowie, który odbywa się na terenie Przystani Sezonowej, znajdującej się przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Harmonogram wydarzenia z wyszczególnieniem najważniejszych punktów programu, znajduje się poniżej.