31 lipca w Wolinie odbył się festiwal zapasów w stylu wolnym. W zawodach startowali zawodnicy, ze Stargardu, Miedzyzdrojów, Karlina, Pyrzyc oraz gospodarze Wikinga Wolin. Wszystkich zawodników serdecznie przywitała Pani Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska, oraz Pani Prezes PTZN Grażyna Laskowska.

Zawodnicy stoczyli wspaniałe walki wobec powyższego Pani Burmistrz obdarowała wszystkich zawodników oraz ich trenerów pamiątkowymi medalami.

Trenerzy: Zbigniew Wróblewski i Krzysztof Skrzyński są zadowoleni z walk swoich zawodników i bardzo dziękują: Pani Burmistrz Ewie Grzybowskiej, Pani Prezes Grażynie Laskowskiej oraz rodzicom zawodników za pomoc i zaangażowanie

Wiking Wolin