Jego skalę w ostatnich latach zmniejszyła pandemia. Rokrocznie przyciągał on rzesze wojów oraz rekonstruktorów z różnych stron świata. Mowa oczywiście o Festiwalu Słowian i Wikingów, który w tym roku w pełnej skali znów zagości w Wolinie!

Stałe elementy programu festiwalu:

 05 sierpnia (piątek) – w godzinach od 11:00 do 20:30

 06 sierpnia (sobota) – w godzinach od 10:00 do 20:30

 07 sierpnia (niedziela) – w godzinach od 10:00 do 18:00 

Zwiedzający mają okazję przeżyć „żywą lekcję historii” i zobaczyć, jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano czas wolny oraz jak wyglądały i ile ważyły zbroje wojowników.

Dla odwiedzających przygotowano atrakcje:

 pokazy średniowiecznych rzemiosł, m.in.: garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, złotnictwa-jubilerstwa, szewstwa-skórnictwa, bursztyniarstwa, snycerstwa, rogownictwa, wikliniarstwa, mennictwa i innych,

 prezentacje uzbrojenia średniowiecznego wojownika z możliwością przymierzenia niektórych elementów, bardziej wytrwali mogą spróbować swoich sił w walce,

 stanowiska strzelania z łuku, rzucania oszczepem,

 prezentacja i degustacja średniowiecznych przysmaków,

 plac zabaw dla najmłodszych, gdzie odbywają się gry, zabawy, konkursy i turnieje (przygotowane i przeprowadzane przez Publiczne Gimnazjum w Wolinie),

 gry i zabawy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez zespoł Birka Boys,

 Strefa czytania – miejsce, w którym odwiedzający będą mogli nabyć książki,  spotkać się z ich autorami oraz wziąć udział w interesujących prelekcjach i warsztatach. 

Muzyka stanowiła ważny element życia codziennego barwnego świata wczesnego średniowiecza. Podczas festiwalu usłyszymy ją w wykonaniu takich zespołów, jak: Ęzibaba (Polska), Dziwoludy (Polska), Gjoll (Słowacja), Daj Ognia (Polska).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

A – STREFA CZYTANIA

B – TURNIEJ ŁUCZNICZY

C – OBRZĘDY SŁOWIAN

D – WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW

E – POTYCZKI SŁOWIAN I WIKINGÓW

Piątek, 05 sierpnia 2022 roku

godz. 11:00 – Przemarsz oraz uroczyste rozpoczęcie festiwalu. Korowód ruszy spod Katedry w Wolinie. Obrzęd przekazania władzy jarlowi Jomsborga – kapłani wraz z burmistrzem przekazują insignium jarlowi. 

godz. 12:00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – skandynawski obrzęd ofiarowania. 

godz. 12:00-14:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. 

godz. 12:00 – Bitwa o most – eliminacje. 

godz. 13:00 – Strefa czytania – Statki i podróże morskie w skandynawskich mitach i legendach – prelekcja doktor Renaty Leśniakiewicz-Drzymały.

godz. 13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boys. 

godz. 14:00 – Strefa czytania – Wyprawy Ainara Skalda w najdalsze zakątki świata – spotkanie autorskie z doktorem Łukaszem Malinowskim.

godz. 14:00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich i danych etnograficznych oraz prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. 

godz. 14:30 – Targ niewolników – Kroniki mówią o Słowianach, jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę. 

godz. 15:00 – Wróżba z koniem według obrządku arkońskiego na motywach zapisów kroniki „Gesta Danorum” Saxo Gramatyka.

godz 15:00 – Strefa czytania – Bizantyńskie przypadki Haralda Hardrady – prelekcja doktora Macieja Lubika. 

godz. 16:00 – Potyczki Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. 

godz. 16:00-18:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. 

godz. 17:00 – Skandynawskie braterstwo krwi, tzw. wejście pod darń. 

godz. 17:30 – Strefa czytania – „Wiesław” – spotkanie autorskie z Maciejem Kisielem.

godz. 17:30 – Regaty morskie – repliki wczesnośredniowiecznych łodzi. 

godz. 18:00 – Słowiański obrzęd ciałopalenia poprzedzony obrzędami wyprowadzenia duszy. 

godz. 18:30 – Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę jarla Jomsborga. Każda grupa chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla uczestników festiwalu, ale ma on charakter pokazu i prezentacji sposobów walki.

godz. 19:00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca.

godz. 20:00 – Pogrzeb wikinga.

Sobota, 06 sierpnia 2022 roku

godz. 10:00 – Turniej łuczniczy – plac strzelniczy. 

godz. 10:00 – Bitwa o most – finał. 

godz. 11:00 – Strefa czytania – Wyprawy wikingów na koniec świata – prelekcja doktora Łukasza Malinowskiego.

godz. 12:00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – skandynawski obrzęd ofiarowania. 

godz. 12:00-14:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. 

godz. 12:00 – Strefa czytania – „Bajanki Słowianki” – spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką-Sołtysek.

godz. 13:00 – Strefa czytania – „Opowieści Baby Tiny. Mity słowiańskie dla dzieci” – spotkanie autorskie z Martiną Manderą-Rzepczyńską.

godz.13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu Birka Boys. 

godz. 13:30 – Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Grzegorza Pilarczyka. 

godz. 14:00 – Turniej walk indywidualnych o nagrodę jarla Jomsborga i wręczenie nagród. 

godz. 14:00 – Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. 

godz. 14:30 – Strefa czytania – Popularyzacja historii wikingów i Słowian w literaturze – panel dyskusyjny (Monika Maciewicz, Łukasz Malinowski, Magdalena Zawadzka-Sołtysek).

godz. 14:30 – Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków – Agnieszka Borowska. 

godz. 15:30 – Strefa czytania – eSkansen – projekt interaktywnego przewodnika po Centrum Słowian i wikingów – spotkanie z twórcami projektu.

godz. 16:00-18:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym na wróżbę z tzw. źrebi. 

godz. 16:00 – Wróżba z koniem 

godz. 16:30 – Potyczka Słowian i wikingów. 

godz. 17:00 – Konkurs na strój kobiecy.

godz. 17:30 – Strefa czytania – Madziarzy i Pieczyngowie – fakty i mity wykorzystane w powieści „Kruki” – prelekcja Moniki Maciewicz.

godz. 18:00 – Kruczy turniej.

godz. 18:30 – Rozstrzygnięcie konkursu na wczesnośredniowieczne jadło. Spośród wszystkich średniowiecznych potraw przygotowanych przez uczestników wyłonione zostaną te najsmaczniejsze. 

godz. 19:00 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy. Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal. 

godz. 19:30 – Swaćba – obrzęd zaślubin jeśli zgłosi się chętna para.

Niedziela, 07 sierpnia 2022 roku

godz. 10:00 – Strefa czytania – Jak dawniej pływano – prelekcja Jarosława Bogusławskiego.

godz. 11:00 – Strefa czytania – Kolorowe litery gęsim piórem pisane – tworzenie inicjałów wczesnośredniowiecznych – warsztaty dla dzieci prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską.

godz. 11:30 – Test wikinga – próba wody. Wojownicy walczą kijami stojąc na desce pomiędzy dwiema łodziami. Wygrywa ten, który nie wpadnie do wody.

godz. 12:00 – Strefa czytania – „Kruki” (II tom cyklu „Wiedma”) – spotkanie autorskie z Moniką Maciewicz.

godz. 12:00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – skandynawski obrzęd ofiarowania. 

godz. 12:00-14:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. 

godz. 13:00 – Strefa czytania – Babskie pisanie – o średniowiecznych skryptoriach i o tym, czy skryba mógł być kobietą – prelekcja Agnieszki Węgrowskiej. 

godz. 13:00 – Pokaz sił słowiańskich i wikińskich okrętów, manewry na wodzie. 

godz. 13:00-15:00 – Świątynia otwarta jest dla turystów. 

godz. 13:30 – Strefa czytania – Babska minuskuła wyspowa – trochę liter żeńskiego zgromadzenia w Nunnaminster – warsztaty dla dorosłych prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską. 

godz. 13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boys.

godz. 14:00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. 

godz. 15:00 – Targ niewolnic – Kroniki mówią o Słowianach, jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę. Będzie, na co popatrzeć, a i niewolnicę zdatną do pracy zakupić. 

godz. 15:30 – Wróżba z koniem wg relacji kroniki Thietmara, ks. VI, rozdział 23 i 24.

godz. 16:00-17:00 – Świątynia otwarta – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, wróżba z tzw. źrebi. 

godz. 17:00 – Zamknięcie świątyni. 

godz. 16:00 – Potyczka Słowian i wikingów.

godz. 17:00 – Występ grupy muzyki dawnej.

godz. 17:30 – Rozstrzygnięcie turnieju łuczniczego. 

godz. 18:00 – Zakończenie Festiwalu Słowian i wikingów.

* W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.