Nowoczesne sale, w których uczniowie w ciekawy sposób będą uczyć się biologii, chemii i fizyki – już dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Dargobądzu. Wszystko za sprawą pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przeznaczył na ten cel 95% dofinansowania.

Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Szczecinie, w ramach projektu Ekopracownia 2022, jedna ze szkolnych sal została wyremontowana i doposażona. Szkoła uzyskała dofinansowanie za które zakupiono nowe krzesła i ławki uczniowskie, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

W ramach działalności nowej Ekopracowni uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach naukowych i ekologicznych. Pracownia pełna pomocy dydaktycznych, umożliwia naukę poprzez obserwacje i doświadczenia. Nauczyciele mogą przekazać wiedzę bardziej efektywnie, a uczniowie łatwiej zrozumieją trudniejsze tematy – czytamy na profilu społecznościowym Szkoły.