19 maja odbyły się 2 warsztaty kreatywne  projektu pt „Eko obrazy wymalowane na jedwabiu” finansowane z programu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Kamieniu Pomorskim.

Celem projektu „Eko obrazy wymalowane na jedwabiu.” była integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym i młodzieży, rozwój Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Kamieniu Pomorskim , promowanie wolontariatu wśród seniorów, postaw proekologicznych i prospołecznych  oraz budowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy seniorami, a młodzieżą na terenie na terenie powiatu kamieńskiego poprzez naukę malowania na jedwabiu i organizację wystawy internetowej.  Odbyła się pogadanka dot. świadomego wyboru  materiałów  ekologicznych, by chronić środowisko.

Warsztaty realizowane były w Kamieńskim Domu Kultury. W warsztatach wzięło udział 20 mieszkanek( 2 warsztaty) powiatu kamieńskiego – głównie emeryci, renciści i osoby bezrobotne, młodzież. Warsztaty były bardzo potrzebne po okresie izolacji w czasie pandemii. Wspólne tworzenie rękodzieła to zajęcie integrujące i inspirujące dla uczestniczek, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się, możliwość wyjścia z domu, integracja społeczna i zdrowotna a dla wolontariuszek to nowe doświadczenia. To rodzaj arteterapii, w trakcie której skupiamy się na procesie tworzenia, relaksujemy, odprężamy, zwiększamy koncentrację. To również możliwość poznania innych osób oraz siebie od strony artystycznej. W wyniku realizacji projektu seniorom przekazana została wiedza praktyczna, a projekt przyczynił się do aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów. Projekt miał korzystny wpływ na rozwój Stowarzyszenia, zdobycie nowych doświadczeń oraz wolontariatu, uczestniczki zwiększyły swoje umiejętności w zakresie malowania na jedwabiu oraz swoje możliwości zarobkowe

Ekologia to ważny temat, a obecne czasy pokazały jak bardzo wszyscy chcemy kontaktu z naturą.  Obrazy na jedwabiu wyrażają w 100% nasze potrzeby i to co nam w duszy gra.

Zapraszamy Państwa na wystawę on – line na stronie www.utwkamienpom.pl (zakładka wydarzenia – 2020/2021) do oglądania pięknych  prac uczestniczek warsztatów „ Eko obrazy wymalowane na jedwabiu”.