Środa to drugi dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę z matematyki. We wtorek ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego. W czwartek czeka ich jeszcze egzamin z języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów – 97,8 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.