„Mam nadzieję, że do wakacji uda się zabezpieczyć dzieci i młodzież do 18. roku życia” – poinformowała szefowa resortu zdrowia, Izabela Leszczyna. Ogłosiła, że projekt o zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów, które najczęściej kupują właśnie nieletni, jest gotowy.

Mam projekt ustawy gotowy i w przyszłym tygodniu będę rozmawiała w KPRM. Jestem po wszystkich konsultacjach, analizach z ekspertami, przede wszystkim z lekarzami (…). Jestem przekonana, że zdążymy z ustawą, która zabezpieczy dzieciaki. Mam nadzieję, że do wakacji uda się zabezpieczyć dzieci i młodzież do 18. roku życia – powiedziała minister zdrowia.

Izabela Leszczyna uściśliła również, czy ustawa dotyczy zarówno e-papierosów jak i podgrzewaczy tytoniu, zwróciwszy uwagę na europejską dyrektywę tytoniową.

Ona reguluje to wszystko, co zawiera nikotynęDzieci i młodzież nie mogą kupować takich e-papierosów, obojętne czy jednorazowych czy nie, w których jest nikotyna. Natomiast zależy mi najbardziej na tym, żeby nie mogły kupować także tych elektronicznych papierosów, które nie zawierają nikotyny – więc są dla nich dostępne – ale zgodnie z tym, co mówią właściwie wszyscy eksperci, są po prostu szkodliwe – zaznaczyła.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, co piąty sprzedawany na świecie papieros to jednorazowy e-papieros smakowy. Z raportu Centrum Monitorowania Rynku wynika, że wartość sprzedaży „jednorazówek” w Polsce sięga 2 mld zł. Z kolei z badania CBOS wynika, że przed 18. rokiem życia, co czwarta osoba deklaruje używanie elektronicznych papierosów i alternatywnych wyrobów.

Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że wystosowała pisma do Państwowej Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o wsparcie działań MZ.

Jeden problem to jest dostępność tych e-papierosów, które są dostępne zgodnie z prawem. Ale drugą, równie ważną kwestią jest to, że niestety bardzo często nie przestrzegamy prawa już obowiązującego w kwestii e-papierosów – powiedziała.