Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło datę wdrożenia e-dowodów. Pierwsze osoby zaczną korzystać z tego dokumentu już niedługo bo w marcu, a cały proces wymiany dowodów osobistych na ich nowoczesną wersję ma potrwać do 2029 roku.

Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, w którym nie wydaje się elektronicznych dowodów osobistych, ale na szczęście zmieni się to już wkrótce. „E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi”, mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. Wg aktualnego stanu prac projekt e-dowodów zostanie wdrożony w życie już 4 marca i to od tego dnia będziemy mogli składać wnioski o wydanie takiego dokumentu.

Proces wymiany dowodów nie będzie oczywiście błyskawiczny. Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, iż potrwa on do 2029 roku, a pierwsze wnioski o wydanie e-dowodu mają dotyczyć „głównie osób, których dowody straciły ważność lub w przypadku zniszczenia czy utraty dokumentu”. Sam e-dowód będzie podobny z wyglądu do obecnego dokumentu. Główną różnicę będzie specjalny chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne osoby, w tym na przykład zdjęcie biometryczne.

Ministerstwo Cyfryzacji tak przedstawia zalety e-dowodu:

  • Identyfikacja i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach informatycznych, co zapewni łatwiejszy dostęp do e-administracji i oferowanych przez nią usług
  • Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach cyfrowych, który będzie równoważny z podpisem tradycyjnym
  • Możliwość przekraczania granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE
  • Możliwość potwierdzania obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia (bez użycia PIN)