Tak wygląda poranek na Osiedlu Chopina w Kamieniu Pomorskim – denerwuje się jeden z naszych Czytelników, przesyłając zdjęcia pojemników do zbiórki selektywnej. Kosze, do których powinny być wrzucane posegregowane odpady, służą mieszkańcom jako miejsce zrzutu różnego rodzaju worków, wiader czy pozostałości budowlanych.

– Może czas podpisać umowę na wywóz śmieci? – dodaje pan Radosław.