Rada Miejska w Dziwnowie w trakcie czwartkowej sesji Rady Miejskiej zajmie się ustaleniem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok wykazała, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że przewidywane koszty funkcjonowania gospodarki odpadami w 2019 roku oraz zmniejszoną ilość odpadów powstających sezonowo, podjęcie uchwały jest uzasadnione – czytamy w dokumencie.