6 projektów z województwa z dofinansowaniem z programu Razem Bezpieczniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród beneficjentów znalazła się dziwnowska szkoła podstawowa. Umowy z samorządami oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej podpisał Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski.

Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 100 tys zł na dwa cele:

✅inwestycyjny: w wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa:

✅profilaktyczny: podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

MSWiA zakwalifikowało do dofinansowania 6 beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego na kwotę 488 tys złotych. Wśród beneficjentów jest Gmina Dziwnów, która otrzymała środki na wymianę i rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej w Dziwnowie. Kwota dofinansowania wyniosła 43 tys złotych.

Projekt zakłada wymianę istniejących kamer analogowych na kamery IP oparte na technologii cyfrowej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do stworzenia kompleksowego systemu monitoringu.