W dobie nieustannie rosnących cen za odpady, długofalowo to rozwiązanie z pewnością pozwoli na zminimalizowanie kosztów. Burmistrz Dziwnowa ogłosił przetarg na budowę kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych.

Projekt zakłada adaptację istniejącej płyty kompostowej o powierzchni ok. 1.860m2 oraz nowe zagospodarowanie terenu na potrzeby kompostowni bioodpadów o powierzchni ok. 2.380m2. Na istniejącej oraz projektowanej płycie planuje się wykonanie 18 boksów:

– boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych w pryzmach statycznych z grawitacyjnym napowietrzaniem;
– boksy na odpady zielone;
– boksy końcowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do ekspedycji.

W ramach zadania powstaną również niezbędne instalacje, place manewrowe oraz droga dojazdowa. Projekt zakłada również dokonanie niezbędnych zakupów sprzętu do obsługi kompostownika zgodnie z opisaną technologią kompostowania.

Zintegrowana technologia przewiduje kompostowanie odpadów w zorganizowanym ciągu technologicznym dzięki czemu powstaje kompost, którego można używać do nawożenia zielonych terenów komunalnych. Opracowano technologię, która w sposób minimalny zużywa naturalne zasoby tj. prąd czy wodę. Kompostowanie na miejscu odpadów pozwoli na wygenerowanie oszczędności w systemie odpadów komunalnych i systemie odbioru ścieków komunalnych.