To kolejny odcinek dziwnowskiego maratonu wyborczego sołtysów. W wyniku przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2023 roku wyborów w Sołectwie Dziwnów Górny, na funkcję sołtysa została wybrana Emilia Szafran. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Marcin Dziedzic, Elżbieta Guz, Małgorzata Kubacka, Martyna Mietluk, Grzegorz Smoter, Emilia Sokół, Elżbieta Szeszko.

2 lutego, w czwartek odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Sołectwa Dziwnów Górny w sali na Marinie. Zebranie rozpoczęło się omówieniem ostatnich 4 lat kadencji pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Emilia Szafran podziękowała Burmistrzowi przy okazji za wsparcie i wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na nową kadencję stanowisko to pozostało jednogłośnie w rękach Pani Emilii Szafran, natomiast do Rady Sołeckiej na kolejną kadencję wybrani zostali: Marcin Dziedzic, Elżbieta Guz, Małgorzata Kubacka, Martyna Mietluk, Grzegorz Smoter, Emilia Sokół oraz Elżbieta Szeszko.