Dziś tj. 11 czerwca w Dziwnowie (sala OSP ul. Mickiewicza 21) o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów. Mieszkańcy Gminy będą mieli okazję porozmawiać z burmistrzami, kierownikiem referatu odpadami oraz radnymi o obecnej stacji i kosztach wynikających ze wzrostu cen za np. niesegregowanie śmieci, czy kar wynikających z tego tytułu.