Dziś Środa Popielcowa, dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. W Polsce jest to jedno z najważniejszych dni w roku, a zwyczaj sprawowania liturgii z udziałem popiołu jest praktykowany już od wielu wieków.

Popiół, którym posypuje się głowy wiernych, pochodzi z gałązek palmowych, które zostały poświęcone w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Popiół symbolizuje ludzką nietrwałość oraz grzech, który człowiek nosi w swoim sercu. W czasie obrzędu kapłan mówi słowa: „Pamiętaj, że z prochu jesteś i w proch się obrócisz”, co ma przypominać człowiekowi o tym, że jego życie na ziemi jest ulotne i że powinien kierować swoje myśli i działania ku zbawieniu.

W dniu Środy Popielcowej katolicy zaczynają okres Wielkiego Postu, który trwa aż do Wielkiej Soboty. Jest to czas skupienia, refleksji i modlitwy, w którym w sposób szczególny warto zastanowić się nad swoim życiem, swoimi postawami i grzechami, a także nad relacją z Bogiem oraz z bliźnimi.

W Polsce w dniu Środy Popielcowej odprawiane są msze święte, podczas których wierni otrzymują popiół na swoje czoła. Jest to także dzień postu i wstrzemięźliwości od mięsa dla osób powyżej 14. roku życia. Warto jednak pamiętać, że post to nie tylko wstrzymanie się od jedzenia mięsa, ale także szersze podejście do życia, związane z duchowym wyrzeczeniem i pokutą za popełnione grzechy.

Środa Popielcowa jest więc dniem, który przypomina nam o tym, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają ograniczony czas na ziemi, i że warto wykorzystać ten czas na to, co najważniejsze. Warto zatem w tym dniu zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad swoim życiem i nad swoim miejscem w relacji z Bogiem oraz z innymi ludźmi