Pierwsze wypłaty czternastych emerytur trafią na konta emerytów i rencistów już dziś. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czternaste emerytury będą wypłacane wraz z listopadową rentą lub emeryturą. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października.

Czternastka przysługuje osobom, które 31 października będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 tys. zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład: jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas „czternastka” będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł = 1150,88 zł).

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. W kwietniu tego roku emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali 1250,88 zł brutto trzynastej emerytury. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na wysokość renty lub emerytury.