Kierowcy, spodziewajcie się dziś wzmożonych kontroli na drogach. Policjanci, w tym funkcjonariusze z grup SPEED, będą mierzyć prędkość – szczególnie tam, gdzie występują zagrożenia.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP w rozmowie z PAP poinformował, że kontrole prędkości będą prowadzone w związku z działaniami kontrolno-prewencyjnymi pod nazwą „Prędkość”, a ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania jej ograniczeń.

Należy spodziewać się zwiększonej liczby statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i kontroli dynamicznych, zwłaszcza w miejscach i na odcinkach dróg, gdzie występują zagrożenia – ostrzegł policjant. Przez pierwsze cztery miesiące tego roku policjanci zanotowali 834 619 wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości.

W ubiegłym roku doszło do 20 936 wypadków drogowych, w których zginęły 1893 osoby.