W środę abiturienci mierzą się z królową nauk – matematyką. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i potrwa – zależnie od formuły – 180 lub 170 minut.

O godzinie 9:00 rozpoczął się drugi dzień egzaminów maturalnych. Dziś abiturienci zdają matematykę na poziomie podstawowym. Maturzyści mogą korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla. Aby zdać, muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Podobnie jak w ubiegłym roku, egzamin odbywa się w dwóch formułach – 2023, która przeznaczona jest dla uczniów czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz 2015, która obowiązuje roczniki objęte nauką w gimnazjach. Dla pierwszej formuły na rozwiązanie zadań przewidziano 180 minut, z kolei na drugą – 170 min.

Wczoraj maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym. Jutro czeka ich język obcy nowożytny.