2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Biało-Czerwona jest symbolem, który jednoczy rodaków, jest świadectwem naszej przynależności narodowej i symbolem polskiej państwowości. Flaga towarzyszy nam zarówno w wydarzeniach wyjątkowo podniosłych, jak i dramatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie Polacy pragną wyrazić łączność z polską wspólnotą. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą” – przypomina resort.

MSWiA wskazuje w nim, że flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta, postrzępiona ani pomazana. Popularny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych, nie fladze.

MSWiA wyjaśnia też, że flaga Polski prezentowana publicznie nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy należy ją jak najszybciej opuścić i zdjąć. Flagą nie można też przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu. Ponadto na terenie RP flaga Polski ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.