Wszystkim wnukom i wnuczkom przypominamy – 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a jutro – 22 stycznia – Dzień Dziadka. Święta te mają w Polsce tradycję liczącą blisko pół wieku, pojawiły się bowiem w naszych kalendarzach już w latach 60. ubiegłego wieku. O ile jednak nie sposób dokładnie ustalić, kto i kiedy ustanowił Dzień Babci i Dziadka, o tyle istnieje pewność, że honorują one osoby, które ze wszech miar na to zasługują.

W Polsce Dzień Dziadka upowszechnił się stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX wieku. Święto to wprowadzono później niż Dzień Babci, ale niewątpliwie to właśnie Dzień Babci stanowił dla niego bezpośrednią inspirację. Moda na to święto przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

Obecnie okazja ta jest równie popularna jak Dzień Babci, dziadek to bowiem osoba obdarzana powszechnie szacunkiem i miłością. Wnuczęta pamiętają o swoich dziadziusiach, obdarzają ich upominkami, kwiatami i laurkami. Co ciekawe, w praktyce święto to bardzo często obchodzone jest łącznie z Dniem Babci, a więc podobnie jak w krajach anglosaskich.

Ze względu na polską tradycję szczególnej troski o groby bliskich, Dzień Dziadka jest też okazją do odwiedzenia cmentarzy i zapalenia lampki w dowód pamięci na grobach naszych pradziadków lub nieżyjących już dziadków.