13 lipca na Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach odbył się piknik Naukowy pod tytułem „Dzień Plaży” W ramach niego można było dowiedzieć się a także zobaczyć w jaki sposób powstają i dlaczego tak ważne są aerozole morskie, dlaczego plaży ubywa lub przybywa oraz dlaczego klimat Międzyzdrojów jest wyjątkowy i jak należy z niego bezpiecznie korzystać. Wszyscy odwiedzający z zainteresowaniem oglądali poprzez binokulary mikroorganizmy żyjące w Bałtyku oraz różnice pomiędzy ziarenkami piasku z plaży w Międzyzdrojach a z piaskami z różnych plaż świata. Najmłodsi wspaniale bawili się przy wykonywaniu gipsowych odlewów skamieniałości. Wykłady prowadzone równolegle w Sali konferencyjnej prezentowały aktualne badania prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi w oparciu o placówkę w Międzyzdrojach. Z okazji Dnia Plaży Stację Morską US w Międzyzdrojach odwiedziło około 200 osób

Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu Pracowników Wydziału Nauk o Ziemi U.S. pana prof. dr. hab. Romana Marksa, pani mgr Sylwii Wochny- Bartnik, pana dr. Dominka Zawadzkiego oraz mgr. Pawła Osócha. Koordynatorem pikniku był dr Tomasz Olechwir Kierownik Stacji Morskiej U.S. w Międzyzdrojach.

Partnerem naukowej imprezy był Urząd Miasta Międzyzdroje. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Edukacja geośrodowiskowa na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018r. dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Szczecinie.