Po trzech tygodniach przygotowań w dniu 15 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim odbył się „Dzień Matematyki”. Jest to cykliczne święto, które obchodzimy od 7 lat. Przez cały dzień towarzyszył nam aforyzm polskiego matematyka Jana Śniadeckiego: Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość jej strojem.”

Nasze święto rozpoczęło się uroczystą akademią, podczas której, w przepięknej scenerii przygotowanej przez panią Agnieszkę Kulas, panią Małgorzatę Golusdę i panią Agnieszkę Hołub, uczniowie klas  V – VIII przedstawili wiersze i inscenizacje dotyczące matematyki. Przygotowaną akademię swoją obecnością zaszczycili: przedstawiciele Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty: Kierownik Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie pani Hanna Boguta i wizytator pani Małgorzata Osuchowska, oraz przedstawiciele organu prowadzącego: Wiceburmistrz Kamienia Pomorskiego pan Leszek Szefliński, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Bożena Muńdziakiewicz. Goście zwrócili uwagę na umiejętności teatralne naszych młodych aktorów.

W trakcie apelu pani Kierownik Hanna Boguta wraz z panem Wiceburmistrzem Leszkiem Szeflńskim i panią dyrektor Beatą Grankin wręczyli nagrody dla najlepszych matematyków szkoły: Aleksandra Borczyka, Adriana Grabarskiego, Kaliny Kryś i Julii Kłoskowskiej. Uczniowie ci reprezentowali szkołę w VII Międzygminnym Konkursie Matematycznym. Nasi goście, podczas krótkiego przemówienia, wyrazili zadowolenie, że właśnie w ten sposób promujemy królową nauk i zachęcamy do uczenia się matematyki. Zaznaczyli również, że umiejętności matematyczne są niezbędne w funkcjonowaniu człowieka na co dzień.

Po apelu uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, które kolejno uczestniczyły w propagujących matematykę zajęciach przygotowanych przez nauczycieli tego przedmiotu. Uczniowie klasa IV i V wykonywali z przygotowanych figur matematyczne origami, poznawali techniki szybkiego liczenia, wykonywali plakat dotyczący liczby „PI” oraz miejsc wykorzystania matematyki. Uczniowie klas starszych VI – VIII wykonywali różnego typu bryły, oglądali film edukacyjny dotyczący problemów związanych z liczbami pierwszymi oraz paradoksami matematycznymi,  uczestniczyli w zajęciach dotyczących historii matematyki a także rozwiązywali zadania i problemy logiczne matematyczne i niematematyczne.  Uczniowie bardzo angażowali się w prowadzone zajęcia, które pozwoliły im  inaczej niż zazwyczaj obcować z matematyką oraz upewnili się, że matematyka jest ciekawa.

Organizatorami Dnia Matematyki byli: Jarosław Wołoszczak i Agnieszka Kulas. Przygotowanie tego dnia nie byłoby możliwe bez zaangażowania się Grona Pedagogicznego i pracowników obsługi i administracji szkoły.

Organizatorzy składają podziękowania nauczycielom, wychowawcom i opiekunom dbającym o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole. Szczególne podziękowania składają: pani Małgorzacie Golusdzie, pani Agnieszce Hołub, pani Małgorzacie Kulińskiej, pani Katarzynie Burknap-Miechowicz, pani Bożenie Jańczak, pani Anecie Krakowskiej-Dudzie. Podziękowania dla pracowników obsługi i administracji szkoły za przygotowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń oraz dbałość o porządek i ład w czasie zajęć pań: Alicji Burknap, Ewy Kiełpińskiej, Iwony Makowskiej, Teresy Wasilewskiej, Doroty Jakubcewicz.

Organizatorzy przedsięwzięcia składają podziękowania sponsorom:

Panu Stanisławowi Kuryle – Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego;
Panu Józefowi Malcowi – Staroście kamieńskiemu;
Rodzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego z przewodniczącą Panią Anną Kowalską;
Panu Adrianowi Guranowskiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.

Jarosław Wołoszczak