12 października br. w sali gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość wręczenia nagród, listów gratulacyjnych, podziękowań za lata pracy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kamieńskiego.

Starosta Kamieński Józef Malec wraz z Wicestarostą Joanną Piwińską wręczyli nagrody oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty oraz pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

Nagrodę Starosty Kamieńskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

Pani Anna Jarząb – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Pani Małgorzata Stolar – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, Pani Justyna Masłowska  z Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, Pani Ewelina Kostur z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Pani Anna Burnagiel z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, Pani Katarzyna Strzelczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Pani Agnieszka Wawrzyniak  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, Pani Elżbieta Mikołajczyk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie oraz Pani Karolina Sobczak z Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Ośmioro nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego:

Pani Agnieszka Grzybowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, Pani Agnieszka Temkowicz  z Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Wolinie, Pani Katarzyna Andziulewicz, Pani Izabela Gawron-Borowiak, Pani Joanna Janicka, Pani Agnieszka Królik, Pani Edyta Ostapko oraz Pani Justyna Teper z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy w tym roku obchodzili/obchodzą jubileusze pracy:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim:

40-lecie pracy: Pani Romana Sierakowska,

30-lecie pracy: Pani Ewa Szeflińska, Pani Joanna Przybyła,

25-lecie Pani Joanna Grzesiak, Pani Małgorzata Pogonowska, Pani Renata Polecka, Pan Jacek Jarema, Pan Robert Brzozowski,

20-lecie pracy: Pani Katarzyna Szymańska.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie:

35-lecie pracy: Pani Edyta Romaszko,

20-lecie pracy: Pani Anna Kuryłowicz, Pani Magdalena Kierzynkowska, Pani Patrycja Celińska.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach:

35-lecie pracy: Pani Elżbieta Piętak, Pan Józef Mucha, Pan Adam Pluciński,

30-lecie pracy: Pan Roman Rostkowski,

20-lecie pracy: Pani Justyna Krzyżyńska-Jaworska, Pan Mateusz Kostur, Pan Tomasz Heppner.

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim:

45-lecie pracy: Pani Cecylia Płatkowska,

40-lecie pracy: Pani Alicja Stańczyk,

35-lecie pracy: Pani Beata Krowicka, Pani Maria Bartoszewicz, Pan Jarosław Boboryko,

30-lecie pracy: Pan Marek Wilczyński, Pan Bogusław Brzozowski.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim:

20-lecie pracy: Pani Iwona Lisowska, Pani Elżbieta Musiał.

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach:

35-lecie pracy: Pani Aleksandra Romaniuk,

30-lecie pracy: Pani Julianna Klain.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim:

35-lecie pracy: Pani Anna Burnagiel, Pani Anna Karpińska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie:

40-lecie pracy: Pani Hanna Zasadzka, Pani Elżbieta Mikołajczyk.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy przeszli w tym roku na emeryturę:

Pani Grażyna Lipska-Matuszak oraz Pani Grażyna Nagórka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim a także Pani Elżbieta Piętak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

W uroczystości uczestniczyli również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Eugeniusz Jasiewicz, Sekretarz Powiatu Pani Anetta Byczkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Krystyna Gogacz oraz członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Pani Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska.