Uroczyście i z artystyczną oprawą – tak, z małym wyprzedzeniem czasowym, obchodzono dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej w dziwnowskiej (publicznej) Szkole Podstawowej. Na przygotowaną z tej okazji akademię, poza gronem nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, zostali zaproszeni przedstawiciele gminnych władz, rodzice, emerytowani nauczyciele oraz delegacje gminnych instytucji.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, tj. p. Monika Hołdyńska, która w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim nauczycielom za wytężoną pracę naukową oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nie zabrakło też słów uznania dla wszystkich innych szkolnych pracowników, których codzienna praca pozwala na niezakłócone funkcjonowanie całej palcówki.

Ze specjalnymi podziękowaniami zwrócił się także do nauczycieli i personelu szkoły burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak. Podkreślił w nich ważna rolę, jaką odgrywa szkoła podstawowa w wychowaniu młodych pokoleń. Wspomniał również o tym, że z dużą satysfakcją przygląda się osiąganym przez szkołę wynikom, które – co szczególnie zaznaczył – sytuują dziwnowską placówkę w gronie najlepszych w regionie.

W gronie osób dziękujących za wytężoną szkolną pracę, była także delegacja rady rodziców razem z dyrektorem ZOOiK, p. Jackiem Klimeckim. Zaraz potem miało miejsce wręczenie nagród burmistrza i dyrektor szkoły, a tuż po nich przyszedł czas na część artystyczną.

źródło:
UM w Dziwnowie