Kamieński Dom Kultury z dofinansowaniem od Urzędu Marszałkowskiego. Środki zewnętrzne, w wysokości 28 tys. złotych ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 posłużą na realizację projektu „Wioski Kadekowskie z Zespołem Stawnianki”.

Projekt nie tylko pomoże nam urozmaicić Wioski Kadekowskie o barwną część poświęconą folklorowi i kulturze ludowej, prowadzonej we współpracy z Zespołem Ludowym Stawnianki na terenach wiejskich, ale również pomoże nam docenić Zespół z okazji 35-lecia jego działalności – podkreśla dyrektor Małgorzata Michałowska.

Pieniądze pozwolą bowiem na realizację materiału filmowego o zespole, dygitalizację materiałów archiwalnych, wydanie albumu z płytami CD i DVD oraz utworzenie strony internetowej Zespołu „Stawnianki”, wzbogaconej o archiwalne informacje.

– Zespół Ludowy Stawnianki to przykład niesamowitego entuzjazmu, jedności i lojalności grupy i wzór do naśladowania w wytrwałości i pracowitości. Zespół kultywuje tradycje ludowe, pomimo, że nie posiadamy własnej tradycji ludowej regionu. Jest również współorganizatorem Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej i autorem wielu współczesnych pieśni ludowych – dodaje Michałowska.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w czasie wakacji, w wybranych wsiach Sołectwa. Swój finał projekt będzie miał w Kamieniu Pomorskim na początku Roku Szkolnego.

źródło:
KADEK