Burmistrz Golczewa zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Wysokiej Kamieńskiej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Golczewie, który odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, z tytułem „I przetarg na sprzedaż działki nr …… w ……  – wadium”, w terminie do dnia 19 maja 2021 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://bip.golczewo.pl/strony/7471.dhtml

Wszelkich informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu telefonicznie – 91 32 25 139 lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W trakcie przetargu dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni.