Burmistrz Dziwnowa informuje Mieszkańców Gminy, że w tamtejszym Ośrodku Zdrowia, w ramach kontaktu z Gminą Dziwnów w 2023 roku przyjmuje lekarz specjalista neurolog. Dyżury pielęgniarek w dniach wolnych od pracy będą odbywały się w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w tym zakresie bezpośrednio do NZOZ Sedinamed.