Piotr Pawełczyk żegna się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. 28 lutego dyrektor zdecydował się na rezygnację z pełnionej funkcji z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeszcze do wczoraj, Piotr Pawełczyk przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Piotr Pawełczyk pełnił funkcję dyrektora benickiej placówki od 3 sierpnia 2007 roku. Nie wiadomo jakie były przyczyny rezygnacji dyrektora.