Przychodnia VITA w Wolinie oraz Gmina Wolin od dłuższego czasu prowadziły rozmowy dotyczące potrzeb Mieszkańców w zakresie opieki medycznej. Jednym z tematów rozmów była możliwość zapobiegania skutkom po pandemii Covid-19. W celu zapewnienia lepszej dostępności Mieszkańców do badań, Gmina Wolin zakupiła i przekazała w nieodpłatne użyczenie Przychodni VITA dwa zestawy EKG oraz Defibrylator.

Jeden z aparatów EKG służył będzie pacjentom w siedzibie Przychodni w Wolinie, drugi aparat EKG oraz defibrylator trafią do Przychodni VITA w Kołczewie.

Mieszkańcy nienależący do Przychodni VITA, mający wskazania lekarskie w zakresie badania EKG, w przypadku braku możliwości skorzystania z takiego badania w swoim zakładzie opieki zdrowotnej, będą obsługiwani przez Przychodnię VITA.