Z okazji Dnia Ziemi, druhowie z lokalnej jednostki straży pożarnej oraz ich rodziny wraz z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP) wzięli udział w akcji #sprzataMY, organizowanej przez Nadleśnictwo Rokita. Celem wydarzenia było oczyszczenie terenów leśnych z nielegalnie pozostawionych odpadów.

W akcji uczestniczyli zarówno dorośli, jak i młodzież z MDP, którzy współpracowali ze starszymi kolegami z jednostki straży pożarnej oraz rodzicami. Pracując razem w zespołach, sprzątali las, ucząc się zarówno odpowiedzialności za środowisko, jak i pracy zespołowej.

Po zakończeniu sprzątania, uczestnicy zostali mile zaskoczeni – pracownicy Nadleśnictwa Rokita zorganizowali dla nich poczęstunek, podczas którego wszyscy mogli się delektować pieczonymi na ognisku kiełbaskami. W międzyczasie, zorganizowano także rywalizację polegającą na przeciąganiu węża strażackiego, w której brali udział wszyscy uczestnicy akcji.

Akcja „Dzień Ziemi” zorganizowana przez Nadleśnictwo Rokita, jednostkę straży pożarnej i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą miała na celu nie tylko posprzątanie lasu, ale także integrację społeczną i edukację ekologiczną młodszego pokolenia. Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie z owocnej współpracy i dobrej zabawy.

Organizatorzy dziękują za wspólny wysiłek i zaangażowanie wszystkich uczestników oraz zapraszają do udziału w kolejnych inicjatywach, które mają na celu dbałość o nasze środowisko i lokalne społeczności.